ศิลป์ เป็นคำที่สื่อความหมายอีกทั้งกว้างแล้วก็จำเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ ทรรศนะของนัก ปราชญ์แต่ละคน และก็ความศรัทธาแนวความคิด ในแต่ละยุค แต่ละยุค มีความต่างกัน หรือสุดแต่ว่า จะนำศิลป์ไปใช้ ในวงการที่กว้างใหญ่ หรือจำกัดเช่นไร แต่ว่าจากทรรศนะของปราชญ ทั้งหลายแหล่จะ มีความคิดเห็นว่าศิลป์มีคุณสมบัติ ที่เป็นตัวร่วม สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เป็น การแสดงออก ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด ประสบการณ์ ความสวยสดงดงามการเห็นแจ้ง เครื่องหมาย ความเกิดเรื่องราวหรือ เรื่อง ก็ล้วนแล้วแต่เป็น การแสดงออกโดยมนุษย์เป็นผู้เลือกสรร หรือสร้างสรรค์ ขึ้นทั้งหมด

art