การปฎิรูปของสหภาพโซเวียต

หลังการสิ้นสุดสงครามเย็นในยุโรปอย่างเป็นทางการการเปลี่ยนแปลงประเทศยุโรปในตะวันออกและการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยของกอร์บาชอฟ

การปฎิรูปของสหภาพโซเวียต ได้นำไปสู่การเกิดกระแสชาตินิยมและความขัดแย้งทางการเมืองในสาธารณรัฐโซเวียตต่างๆกลุ่มรัฐบอลติก

ซึ่งประกอบด้วยรัฐเวียร์ รัฐลิทัวเนีย รัฐเอสโตเนีย จึงเห็นโอกาสเคลื่อนไหวแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต กอร์บาชอฟ พยายามที่จะแก้ปัญหาการเรียกร้องเอกราชและการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตของสามรัฐบอลติกและสาธารณรัฐโซเวียตต่างๆ

ด้วยการเสนอร่างสนธิสัญญาสหภาพฉบับใหม่ด้วยการรับรองบทบาทและอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐโวเวียตต่างๆในการดำเนินนโยบายภายในอย่างอิสระและให้มีสถาทูตของตนเอง

ในตค่างประเทศแต่นโยบายสำคัญๆเช่นการป้องกันประเทศการจัดทำงบประมาณและการร่างรัฐธนนมนูญฉบับใหม่จะต้องดำเนินการร่วมกัน

ในวันที่ 17 มีนาคม ปีคริสต์ศักราช1991 เขาจัดให้มีการลงประชามติทั่วสหภาพโซเวียตเกี่ยวกับการคงไว้

ซึ่งสหภาพโดยมีรูปการปกครองแบบสหพันธรัฐที่ทุกสาธารณรัฐมีอำนาจประชาธิประไตยเท่าเทียมกันและมีการค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกเชื้อชาติ

แต่สามสาธารณรัฐบอลติกปฏิเสธที่จะให้มีการลงประชามติด้วยข้ออ้างว่าพลเมืองรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศมีจำนวนมากกว่าพลเมืองที่แท้จริงของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจ ในช่วงเวลาที่กอร์บอชอฟดำเนินการให้มีการลงประชามติเรื่องการคงอยู่ของสหภาพผู้นำฝ่ายเสรีนิยมในรัฐสภาโซเวียตก็เคลื่อนไหวให้มีลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีขอสาธารณรัสเซียด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นคู่ปรับการเมืองคนสำคัญของกอร์บาชอฟตั้งแต่เขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนรัฐสภาในเดือนมีนาคมปี คริสต์ศักราช1989 เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอย่างรวดเร็วและมักจะวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีความล่าช้าของนโยบายเปิดปรับที่ไม่อาจพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นจากเดิมได้

ความเป็นนักพูดเจ้าคาลมที่ฉลาดและเป็นนักการเมืองที่รู้จักใช้โอกาสและเงื่อนไขทางการเมืองให้เป็นประโยชน์แก่ตนจึงทำให้เขามีชัยชนะเหนือคู่แข็งอีก5คนในการเลือกตั้งประธานาธิดีโดยตรงอย่างขาดลอยในเดือนมิถุนายนปีคริสต์ศักราช1991 เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัสเซีย

เมื่อเขาได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจเขาเริ่มท้าทายอำนาจกอร์บาชอฟด้วยการออกกิจศดีกาหลายฉบับห้ามพรรคการเมืองทุกพรรครวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในองค์กรและหน่วยงานรัฐการรงมทั้งในวิสาหกิจโรงงานต่างๆภายในสาธารณรัสเซีย

ตลอดจนประกาศให้รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียอยู่เหนือรัฐธรรมนูญของกฎหมายอื่นๆของโซเวียตทั้งนี้ยังได้กล่าวหากอร์บาชอฟอีกด้วยว่าเขาบริหารประเทศด้วยความบกพร่องและวางแผนจะใช้อำนาจเผด็จการการยึดครองสหภาพโซเวียตทั้งสร้างแนวความคิดรัฐทิบูชาบุคคลขึ้นเพื่อให้เป็นนายเหนือประชาชน

 

สนับสนุนโดย    ufabet เว็บตรง