การเป็นดีไซน์เนอร์ ถือว่าต้องอาศัยการเป็นศิลปะด้วยหรือไม่

การเป็นดีไซน์เนอร์ที่ดีนั้นมักจะต้องครอบคลุมทั้งด้านศิลปะและด้านธุรกิจหรือในบางกรณีอาจจะเรียกว่า “การออกแบบที่มีสมดุล” (Balanced Design) ด้วย นั่นคือการต้องมีทักษะทางศิลปะเพื่อสร้างสรรค์สร้างสรรค์งานที่สวยงามและทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกลดทอน

แต่ต้องสามารถทำงานในขอบเขตของความจำเป็นธุรกิจ ในทางกลับกัน การเป็นดีไซน์เนอร์ที่ประสบความสำเร็จยังต้องมีความเข้าใจเรื่องธุรกิจ เข้าใจตลาด เข้าใจผู้ใช้ และสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมหรือลูกค้าได้ดี

ดังนั้นการเป็นดีไซน์เนอร์ไม่จำเป็นต้องอาศัยการเป็นศิลปินแบบสุดๆ แต่ความเข้าใจและทักษะทั้งศิลปะและธุรกิจทำให้เป็นไปได้ที่จะสร้างผลงานที่น่าทึ่งและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ได้เช่นกัน การมีความสามารถในการนำเสนอและอธิบายองค์กรหรือลูกค้าเกี่ยวกับตัวชิ้นงานของคุณก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้งานดีไซน์นั้นๆ ได้รับการยอมรับและการทำงานต่อไป

การเป็นดีไซน์เนอร์ที่ดีมีลักษณะและทักษะที่หลากหลายทั้งทางศิลปะและด้านธุรกิจ นี่คือบางคุณสมบัติที่สำคัญที่จะทำให้คุณเป็นดีไซน์เนอร์ที่มีประสิทธิภาพ หรือควรที่จะมีตามสิ่งต่อไปนี้เพื่อการเป็นดีไซน์เนอร์ที่ดีสำหรับตัวคุณเอง

1.ทักษะทางศิลปะ

 • ความเข้าใจในสีสันและการตกแต่ง: ทราบถึงพลังและผลกระทบของสี รวมถึงการใช้งานการตกแต่งในองค์ประกอบต่างๆ ของดีไซน์
 • ทักษะการสร้างภาพ: การเขียนภาพหรือการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างภาพและกราฟิก
 • ความคิดสร้างสรรค์: การทำงานกับไอเดียและความคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์

 2.ทักษะเทคนิค

 • ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือทางดีไซน์: การใช้โปรแกรมกราฟิก เครื่องมือทางดีไซน์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย: การสร้างและแสดงองค์ประกอบดีไซน์อย่างชัดเจน

 3.ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • ความสามารถในการทำงานเป็นทีม: การสื่อสารและทำงานร่วมกับนักพัฒนา, ผู้บริหาร, และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถในการฟังและปรับตัว: การรับฟังคำแนะนำและปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าหรือทีม

 4.ความเข้าใจในธุรกิจ

 • ความเข้าใจลูกค้าและตลาด: การศึกษาและเข้าใจตลาด, กลุ่มเป้าหมาย, และความต้องการของลูกค้า
 • ทักษะการวางแผนและการจัดการโปรเจกต์: การวางแผน, ติดตาม, และจัดการโปรเจกต์ดีไซน์

5.จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

 •  จรรยาบรรณในการทำงาน: การปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในการทำงาน
 • ความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง: การทำงานในที่นี้เป็นย่อมดี, ความตั้งใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเสมอ

การเป็นดีไซน์เนอร์ที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีแค่ทักษะทางศิลปะ เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการทำงานร่วมกับทีม การเข้าใจธุรกิจ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วย

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย      ีดฟิำะ