ความน่าสนใจของการเล่นดนตรี

   การเล่นดนตรีถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์ในด้านศิลปะอย่างหนึ่งการเล่นดนตรีนั้นไม่เพียงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความเพลิดเพินและผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นแต่ยังช่วยในเรื่องการสร้างสรรค์รวมถึงการบวนพัฒนาทางสมองและทางด้านความคิดด้วย ทำให้ส่วนใหญ่นั้นพ่อแม่ ผุ้ปกครองและผู้ใหญ่จึงมีมีการสนับสนุนให้เด็กนั้นเริ่มเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องของการเล่นดนตรี

ตั้งแต่ยังเด็กนั่นเอง เพราะการเล่นดนตรีนั้นไม่เพียงสามารถต่อยอดไปยังการเล่นดนตรีประเภทอื่นๆเท่านั้นแต่ยังสามารถต่อยอดไปในการสร้างสรรค์ด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการวาดรูปต่างๆและรวมถึงการสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาวตร์ได้ด้วยนั่นเอง ดังนั้นการเล่นดนตรีหรือการจะฝึกเล่นดนตรีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก

ความน่าสนใจของดนตรีนั้นไม่ได้มีเพียงการเรียนรู้ทางด้านดนตรีเพียงเท่านั้น เพราะเมื่อเรานั้นจริงจังและอยากที่จะเริ่มเล่นดนตรีสักชิ้นหนึ่งเรานั้นก้จะได้เรียนรู้ในเรื่องของประเภทดนตรีต่างก่อนที่เรานั้นจะได้เล่นหรือฝึกฝนดนตรีที่เรานั้นอยากเล่นจริงๆก่อน เพื่อเป็นทฤษฏีและขั้นตอนเริ่มต้นในการฝึกฝนและฝึกเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆ

และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความรู้ที่หลากหลายทางด้านดนตรีของเราให้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกของเราได้ว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องของทฤษฏีต่างๆไปแล่วนั้นเครื่องดนตรีชนิดใดคือเครื่องดนตรีที่เหมาะกับเราและเราเหมาะที่จะเล่นเครื่องดนตรีแบบไหนด้วย นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเรานั้นคิดหรือมีความต้องการในการที่จะเล่นดนตรีนั่นเอง

การเล่นดนตรีนั้นไม่มีคำว่ายากหรือง่ายทุกอย่างล้วนเกิดจากความตั้งใจ ความตั้งใจของคนเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งหน้ากลัวเพราะในความตั้วใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่แฝงไปด้วยพลังต่างๆมากมาย ความตั้งใจคือสิ่งที่น่าสนใจของการเล่นดนตรีเช่นกัน เราจะได้ทดสอบตัวเองว่าตัวเราเองนั้นมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด สุดท้ายแล้วแม้ว่าความตั้งใจของเราจะไม่ทำให้ให้เราประสบความสำเร็จหรือเป็นไปอย่างที่หวังแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตั้งใจและทำสิ่งที่เราตั้งใจนั้นอย่างเต็มที่แล้ว

อีกสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นความน่าสนใจสำหรับการเล่นดนตรีอย่างมากที่สุดและเป็นความปรารถณาของผู้เล่นดนตรีด้วย นั่นก็คือการมีเพื่อนและการเปิดโลกที่ต่างออกไปจากเดิมมากขึ้น เพราะการเล่นดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่ดราจะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนที่อยู่ในประเภทเดียวกับเรามากขึ้น

ก็จะทำให้ความคิดเห็นและการมองโลกของเรานั้นดีขึ้น เพราะสิ่งที่เราเลือกก็คือความสุข ความสุขคือการได้เล่นดนตรีนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นเลือกหรือคิดที่จะเริ่มในการเล่นดนตรีนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  โหลดบาคาร่าออนไลน์ มือถือ