ชุดไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า

ชุดไทยมรดกทางวัฒนธรรม ชุดไทยของเรานั้นมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณซึ่งมีหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มีอายุเก่าแก่มาแล้วหลายร้อยปี และด้วยคนไทยเองก็เป็นคนที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการใส่ชุดไทยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวนั้นใส่ชุดไทยไปเที่ยวตามแหล่งวัดโบราณต่างๆอย่างเช่นวัดในอยุธยา

ถึงแม้แต่ละครทีวีของไทยเองก็จะมีละครในยุคสมัยโบราณที่นักแสดงต้องใส่ชุดไทยดังนั้นทำให้ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาผ่านมาหลายร้อยปี

ก็ตามแต่ชุดไทยก็ยังคงได้รับความนิยมและยังคงอยู่ซึ่งความนิยมนี้ไม่ได้นิยมเฉพาะเพียงแค่คนไทยด้วยกันเท่านั้นแต่ชาวต่างชาติเองที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยหรือแม้แต่ได้มีการดูละครทีวีของไทยผ่านทาง YouTube หรือ Social Media ต่างๆต่างก็พากันชื่นชอบชุดไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านรัฐบาลของไทยเปลี่ยนที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยโดยจะมีการนำชุดไทยซึ่งถือเป็นชุดประจำชาติของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาติอื่นเพราะมีการออกแบบและมีการตัดเย็บที่ประณีตเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย

โดยจะมีการเสนอขึ้นจดทะเบียนต่อองค์การยูเนสโกให้ชุดไทยนั้นเป็นชุดประจำชาติของไทยเนื่องจากว่าชุดไทยนั้นเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

โดยชุดไทยนั้น ได้รังสรรค์ขึ้นมาจากผ้าทอที่เป็นงานฝีมือของช่างไทยในท้องถิ่นต่างๆทั่วทุกภูมิภาคที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวสำหรับสุภาพสตรีมีแบบหลักๆจำนวน 8 แบบหรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่าชุดไทยพระราชนิยมโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและออกแบบ

เพื่อส่งใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชดำเนินอยู่สหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อ 60 ปีกว่าที่ผ่านมา

จึงนับว่าเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของชุดไทยพระราชนิยมที่มี patter ในการตัดเย็บแบบร่วมสมัยส่วนของสุภาพบุรุษมี 3 รูปแบบซึ่งคนไทยทุกภูมิภาคมาผสมใส่ชุดไทยในวาระโอกาสต่างๆและเมื่อมีโอกาสสำคัญในชีวิตโดยกรมอธิบดียังได้กล่าวต่อว่าปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยถือเป็นแนวปฏิบัติทางสังคมที่แสดงออกทางวัฒนร่วมของชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนชาวไทย

เนื่องจากชุดไทยคือชุดประจำชาติที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ ดังนั้นเราที่เป็นลูกหลานชาวไทย ควรจะสืบสารประเพณีการใส่ชุดไทยในงานต่างๆเอาไว้ เพื่อให้ชุดไทยยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป

 

สนับสนุนโดย   ufabet เว็บหลัก