ประวัติวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี 

 สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดที่เราจะมาศึกษาหาความรู้กันในครั้งนี้คือวัดบัวขวัญซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกวัดหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี

ประวัติวัดบัวขวัญ โดยประวัติความเป็นมา ของวัดบัวขวัญในครั้งนี้ว่ากันว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่ 5 เลยทีเดียว  อย่างไรก็ตามตามคำบอกเล่าที่มีการพูดกันสืบต่อกันมาว่าในสมัยโบราณนั้นวัดบัวขวัญยังไม่ได้เป็นวัดเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เท่านั้นซึ่งมีอาณาเขตพื้นที่อยู่กลางท้องทุ่งนา 

   หลังจากนั้นก็มีพระสงฆ์ทยอยมาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นอกจากนี้ยังช่วยกันพัฒนาทำให้สำนักสงฆ์แห่งนี้มีความเจริญมีคนมาทำบุญการเป็นจำนวนมากท้ายที่สุดก็มีการเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์กลายมาเป็นวัดมาจนถึงปัจจุบัน 

          สำหรับการเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์กลายมาเป็นวัดนั้นว่ากันว่าผู้ที่มีการริเริ่มที่อยากจะเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์ให้เป็นวัดนั้นก็คือหลวงปู่แฉ่งหรือที่รู้จักกันดีในนามของพระครูปรีชาเฉลิมเนื่องจากว่าวัดแห่งนี้ได้รับความดูแลเป็นอย่างดีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือจึงมีคนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากพากันนำเงินและที่ดินมาบริจาคทำให้ในที่สุดนั้นก็สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์เป็นวัดได้ในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2435 

          อย่างไรก็ตามเจ้าอาวาสที่มาดูแลบริหารจัดการวัดต่อจากหลวงปู่แฉ่งก็คือหลวงพ่อฉ่ำซึ่งเมื่อหลวงพ่อฉ่ำมรณภาพลงก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสต่อทำให้ชาวบ้านต่างก็พากันกลัวว่าวัดแห่งนี้จะไม่มีพระสงฆ์จึงได้มีการไปนิมนต์พระอธิการพยุงมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 

            หลังจากที่พระอธิการพยุงได้มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งนี้ก็มีการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์วิหารต่างๆที่  ufabet    เก่าแก่และปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุให้มีความงดงามนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านศาสนาและพัฒนาวัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมามีผู้คนที่มีความศรัทธาในพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาพาการบริจาคที่ดินเพิ่มจนท้ายที่สุดแล้วปัจจุบันวัดบัวขวัญแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพราะมีเนื้อที่ถึง 9 ไร่ 2 งานและ 61 ตารางวาเลยทีเดียว 

           ยังไงก็ตามประวัติความเป็นมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์มาเป็นวัดได้มีการตั้งชื่อว่าวัดสะแกแต่หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อในช่วงประมาณหลัง ปี พ.ศ. 2491 เนื่องจากว่าต้องการเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินรายนึงซึ่งบริจาคทั้งทรัพย์สินและที่ดินในการสร้างวัดแห่งนี้นั่นก็คือนายบัว ฉุนเฉียว ดังนั้นวัดแห่งนี้จึงเปลี่ยนจากที่วัดสะแก มาเป็นวัดบัวขวัญนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา