ประวัติวัดไผ่ล้อม  จังหวัดตราด 

        ประวัติวัดไผ่ล้อม  จังหวัดตราด ที่ตำบลบางพระ อำเภอเมือง ของจังหวัดตราด  มีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีความสวยงามและถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยวัดแห่งนี้นั้นมีสิ่งก่อสร้างสวยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือแม้แต่สวนพุทธธรรมซึ่งเป็นสวนป่าที่ทางวัดได้มีการจัดสวนเอาไว้

นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ 3 ท่านเจ้าคุณอีกด้วย โดยวัดดังกล่าว นั้นชื่อว่าวัดไผ่ล้อมซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของวัดไผ่ล้อมกันจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดไผ่ล้อมนั้นเป็นมาอย่างไร 

         อย่างไรก็ตามเบื้องต้นในการสร้างวัดไผ่ล้อมขึ้นมานั้นก็เพื่อให้เป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์และเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดย วัดไผ่ล้อมนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ในเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแปดเหลี่ยม

  และนับตั้งแต่ที่มีการสร้างวัดไผ่ล้อมขึ้นมานั้นประชาชนก็ให้ความเคารพนับถือเดินทางมาทำบุญกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบุญในเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา

           อย่างไรก็ตามมาถึงช่วงของพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณคณานุรักษ์  สังฆปาโมกข์  เจ้าอาวาสอยู่ที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้นั้นปรากฏว่าได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นครูสอนหนังสือดังนั้นพระวิมลเมธาจารย์ จึงใช้วัดไผ่ล้อมแห่งนี้เป็นสถานที่สอนหนังสือโดยมีการตั้งชื่อว่าสำนักสอนหนังสือไทยวัดไผ่ล้อม

ซึ่งพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกนั้นนับได้ว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ได้มีการสอนหนังสือจึงได้ถูกแต่งตั้งเป็นพระบิดาแห่งการศึกษาประจำจังหวัดตราดและโรงเรียนแห่งแรกที่สอนหนังสืออย่างเป็นทางการในจังหวัดตราดนั้นก็คือสำนักสอนหนังสือไทยวัดไผ่ล้อมแห่งนี้นั่นเอง 

           อย่างไรก็ตามวัดไผ่ล้อมแห่งนี้เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หลักคำสอนและพระพุทธศาสนาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนอกจากที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้จะเป็นสถานที่สอนหนังสือแห่งแรกแล้วยังถูกจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนภาษาบาลีให้แก่พระสงฆ์อีกด้วย

ซึ่งถือได้ว่าวัดไผ่ล้อมแห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนนักธรรมแผ่นแรกของจังหวัดตราดเลยก็ว่าได้ดังนั้นวัดไผ่ล้อมจึงมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนามากที่สุดในจังหวัดตราดเลยทีเดียว

     บรรยากาศโดยรวมภายในวัดไผ่ล้อมแห่งนี้นั้นค่อนข้างที่จะมีความเงียบสงบและมีความร่มรื่นเป็นอย่างมากซึ่งก็สร้างที่อยู่ในอาณาเขตพื้นที่ของบริเวณวัดไผ่ล้อมนั้นก็มีความงดงามตั้งแต่ศาลาริมน้ำนอกจากนี้ภายในวัดไผ่ล้อมยังมีป่าสวนรวมถึงมีสัตว์เล็กๆและปลาเพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นได้พักผ่อนจิตใจและร่างกายรวมถึงยังได้ชมสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามของวัดไผ่ล้อมอีกด้วย

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย  ufabet เว็บหลัก