ยุคหินและจุดเริ่มต้นของงานศิลปะ 

30,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนี่คือจุดเริ่มต้นของงานศิลปะยุคแรก นั่นก็คือยุคหินยุคหินเป็นยุคที่มีการค้นพบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์งานศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะภาพเขียนหรือแม้แต่จะเป็นงานแกะสลักต่างๆในยุคนั้นๆ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงหรือการค้นพบเรื่องราวต่างๆมีมากมายในช่วงยุคนั้นคือการพัฒนางานศิลปะในยุคแรกๆผู้คนต่างต้องการในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆทางด้านสังคมศาสนาหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของความเชื่อต่างๆในตอนนั้นก็คือจุดเริ่มต้นทั้งสิ้นแต่ยุคสมัยก็มีลักษณะที่แตกต่าง มนุษย์มีความต้องการในการพัฒนาการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆการเขียนหรือแม่จะเป็นงานประติมากรรมต่างถูกสร้างอยู่ตลอดเวลาผู้คนในยุคสมัยก็มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันไปในยุคนั้นจุดเริ่มต้นของการแกะสลัก

หรือแม้แต่ตัวอย่างวัสดุต่างๆสามารถหาได้ตามธรรมชาติ ว่าจะเป็นเปลือกไม้ ท่อนไม้ งาช้าง เขาสัตว์

สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาทำเกี่ยวกับศิลปะทั้งสิ้นเพราะงานศิลปะต่างๆเป็นการจดบันทึกงานแกะสลักหรือแม้แต่จะเป็นงานวาดภาพระบายสีอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าน่าจะพาต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทุกคนแต่ยุคสมัยให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอความสามารถของผู้คนก็มีการพัฒนาตลอดเวลาเช่นเดียวกันให้มีคุณภาพมีลักษณะที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วย

ความเป็นอยู่หรือแม่จะใช้แนวคิดของผู้คนให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคหินยุคหินแบ่งเป็น 3 ยุคนิยายเหนือคือ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ อายุก็มีลักษณะของการทำงานที่แตกต่างกันในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความเป็นอยู่ของผู้คนแนวคิด

หรือแม้แต่จะเป็นลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความต้องการของผู้คนอาการเหล่านี้ ความรู้หรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่างๆเหล่านี้เองถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะสังคมที่มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆผลงานศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้มนุษย์จดจำเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือการส่งต่อไปสู่คนรุ่นต่อมา

และการพัฒนาของผู้คนก็มีการพัฒนาหรือการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ว่าจะเป็นเนื้อหารูปแบบหรือว่าจะเป็นแนวคิดต่างๆก็มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลงานของมนุษย์ประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนหรือแม้แต่จะเป็นภาพแกะสลัก รูปแบบต่างๆเหล่านี้มีมากมายและมีหลายช่องทางมากเพราะในยุคต่อมาผู้คนก็ใช้งานศิลปะที่เข้าถึงผู้คนต่างๆมากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย  สมัครเว็บ ufabet