อาณาจักรมอญในสมัยพุทธการ

อาณาจักรมอญในสมัยพุทธการ ชนชาติมอญสันนิฐานว่าเป็นชาวมองโกลได้อพยพมาจากดินแดนที่เป็นสาธารณะรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันและได้เข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ชายทะเลใกล้ปากแม่น้ำสาละวินต่อมาได้เรียกตัวเองว่า มอญ ได้ขยายอาณาเขตขึ้นไปทางเหนือไปจนถึงแม่น้ำสะโตงและแม่น้ำอิระวดี

ภายหลังได้รวมประเทศรามัญตั้งเมืองสะเทิมเป็นเมืองหลวง สะเทิมถึงเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองมากมีการติดต่อซื้อขายใกล้กับอินเดียและรังกาเพราะมีเขตแดนใกล้ชิตกันได้รับเอาอารยธรรมของอินเดียเช่นอักษรศาสตร์ศิลปะกรรมและศาสนาเข้ามา

โดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายเถรวาท มอญเป็นชาติแรกที่ได้ถ่ายทอดอารยธรรมต่างๆของอินเดียให้แกชนชาติอื่นในดินแดนเอเชียเช่นพม่าไทยลาวไปจนถึงชาชาติเล็กกลุ่มอื่นๆอีกด้วยอาณาจักรสะเทิมเจริญรุ่งเรือง

มากว่าพันปีด้วยความร่มเย็นจนกระทั่งมีชนชาตินักรบชาวพม่าได้อพยพลงมาทางเหนือและได้ตั้งเป็นปึกแผ่นที่เมืองพุกามจึงได้รุกรามอาณาจักรมอญจนมอญต้องเสียอาณาจักรจักรให้แก่พม่าในปีคริสต์ศักราช1057

กษัตริย์พม่าจากเมืองพุกามได้กวาดต้านทั้งผู้คนข้าราชการชีพรามคหบดีและช่างศิลปะต่างๆพาไปไว้ที่เมืองพุกามประมาณ30,000คนขนพระไตรปิฎกและอิยะวดีวัตถุกับทรัพย์สินมีค่าต่างๆเอาไปไว้ที่เมืองพุกามทั้งให้ลือทำลายรั้ววังและป้อมปราการเมืองสะเทิมเสียหมดแล้วได้แบ่งอาณาเขตมอญเป็นหลายหัวเขตเมือง

ซึ่งหลังจากนั้นมอญก็ได้พยายามตั้งอาณาจักรมอญขึ้นมาอีกครั้งโดจพระเจ้าฟ้ารั่วผู้ที่สถาปนาเมืองเมาะตะมะขึ้นเป็นเมืองหลวงในปีคริสต์ศักราช 1281 และต่ออมาก็ได้ขับไล่ผู้ที่สำเร็จราชการชาวพม่าออกจาเมืองหงสาวดีของมอญและได้กษัตริย์ขึ้นครองปกครองอาณาจักรมอญในบริเวณพม่าตอนใต้และได้ตั้งอาณาจักรมอญได้สำเร็จในปีคริสต์ศักราช 1287

โดยมีเมืองเมาะเตะมะเป็นเมืองหลวงเมื่อสิ้นพระเจ้าพระรั่วแล้วกษัตริย์องค์อื่นๆได้สืบราชสมบัติต่อมาจนมาถึงรัชสมัยของพระยาอู่ได้ทรงย้ายราชธานีมาที่เมืองหงสาวดีในปีคริสต์ศักราช 1369 และได้ดำรงรักษาราชอาณาจักรมอญเอาไว้ได้จนมาเสียหัวเมืองหงสาวดีให้กับพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้กษัตริย์พม่าในปีคริสต์ศักราช 1531

อาณาจักรมอญได้ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของพม่าจนในภายหลังนายทหารมอญที่เมืองเมาะตะมะได้รวมกำลังแข็งข้อและได้ทำการเข้าสู้รบกับทหารพม่าจนได้รับชัยชนะสามาสรถกำจัดทหารพม่าได้ในที่สุดอาณาจักรมอญได้เป็นอิสระภาพอีกครั้งนึง

สมิงทอพุทธเกตนายทหารชาวมอญได้ตั้งตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีในปีคริสต์ศักราช1714กษัตริย์มอญองค์ต่อมาได้ทำสงครามขยายอาณาเขตจนไปถึงเมืองตองอูเมืองแปลและยึดเมืองอังวะได้ในที่สุดเมื่อในปีคริสต์ศักราช1752

 

สนับสนุนโดย.  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100