อารยธรรมโบราณถิ่นอีสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานมานานหลายพันปี

อารยธรรมโบราณถิ่นอีสาน นับแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์และได้มีการพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถรวมตัวสร้างชุมชนขยายกลายเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ในสมัยต่อๆมาเราจพบเห็นหลักฐานมากมายในจังหวัดพื้นที่ทางภาคอีสานซึ่งเป็นประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหลักฐานต่างๆเราจะมาพูดถึงสิ่งของสำคัญที่ถูกค้นพบในแถบภาคอีสาน

การที่แผ่นดินอีสานอยู่ในช่วงของเวลาคาบเกี่ยวระหว่างอารยธรรมทวาลาวดี กับ ขอม

เมืองโบราณบางแห่งจึงมีวัฒนธรรมร่วมแบบผสมผสาน นครจําปาศรี จังหวัดมหาสารคาม คือตัวอย่างที่เด่นชัดเนื่องจากมีการค้นพบหลักฐานความรุ่งเรืองในสองยุคสมัย คือ ทวาลาวดี และ ลพบุรี นครจําปาศรี เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12 ถึง 18ตัวเมืองนั้นมีร่องรอยคูน้ำล้อมรอบซึ่งพบซากโบราณสถานใหญ่น้อยกระจายอยู่ทั่วไปกว่า30แห่งแต่ที่ยังมีเค้าโครงเด่นชัดและได้ทำการขุดแต่งศึกษาไปแล้วนั้นมีเพียงไม่กี่แห่ง เช่น คูน้อย คูสันตรัน

ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองส่วนโบราณสถานที่พบในเขตคูเมือง คือ ศาลานางขาว ศาลานางขาวเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสร้างจากศิลาแลงขนาดกว้างประมาณ100เมตรยาวประมาณ200เมตรแต่มีความสูงรูปร่างไม่แน่ชัดเนื่องจากตัวอาคารพังทลายจนหมดซึ่งคาดว่าตัวอาคารหน้าจะเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องนอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่าอาจมีโรงม้าโรงช้างอยู่ไกล้และที่สำคัญยังมีการขุดพบเทวรูปนางอุมาและหลักศิลาจารึกหนึ่งหลักแต่หลักศิลานั้นได้แตกหักจนเหลือเพียงอักษรขอม14บันทัดซึ่งมีเนื้อหาพระเจ้าชัยวรมันที่ 6แห่งอาณาจักรขอม

เมื่อได้มีการพิจารณาจากโบราณสถานเหล่านี้จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากวัฒนธรรมที่สร้างสถานของทวาลาวดีที่เน้นอิฐเป็นหลักเพราะโบราณ3แห่งกลับใช้ศิลาแลงเป็นวัตถุหลักและบางแห่งยังมีลักษณะศิลปะขอมแบบบายนที่ชัดเจนส่วนโบราณวัตถุที่พบก็มีความผูกพันขติความเชื่อทั้งทางทวาลาวดีและขอม เช่น พระพิมดินเผา ประติมากรรมพระศิวะ พระนาลาย และที่สำคัญคือ สถูปบันจุพระบรมสารีริกธาตุ

ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระธาตุนาดูนอันเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาภายหลังพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้ค้นพบในปีพุทธศักราช2522โดย ประดิษฐานอยู่ใน สถูปโลหะทรงกลมคล้ายระฆังสร้างเป็นสามชั้นสูงซ้อนทับกัน ชั้นนอกสำริด ชั้นกลางทำด้วยเงิน ชั้นในสุดเป็นทองคำส่วนยอดของสถูปทำด้วยสำริดกลมตันสำหรับเรื่องที่น่าสนใจเหล่านี้กลายเป็นประวัติศาสตร์สำหรับช่วงในเหตุการณ์ต่างๆ

ซึ่งเรานั้นสามารถมองหาสิ่งที่ดีเกี่ยวกับประวัติเหล่านี้โดยการตามรอยและบันทึกจดจำแต่เรื่องที่ควรสนใจทำให้เรื่องราวถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์จนทุกวันนี้

 

สนับสนุนเรื่องราวดีๆโดย ทดลองเล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี