นุ่มวัย 24 สร้างกุศลครั้งสุดท้ายประสบอุบัติเหตุสมองตายบริจาคอวัยวะช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคน

            เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทางมูลนิธิของโรง […]