ยุคหินและจุดเริ่มต้นของงานศิลปะ 

30,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนี่คือจุดเริ่มต้นของงานศิลปะยุคแรก นั่นก็คือยุคหินยุคหินเป็นยุคที่มีการค้นพบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์งานศิลปะมากมายไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะภาพเขียนหรือแม้แต่จะเป็นงานแกะสลักต่างๆในยุคนั้นๆ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงหรือการค้นพบเรื่องราวต่างๆมีมากมายในช่วงยุคนั้นคือการพัฒนางานศิลปะในยุคแรกๆผู้คนต่างต้องการในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆทางด้านสังคมศาสนาหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของความเชื่อต่างๆในตอนนั้นก็คือจุดเริ่มต้นทั้งสิ้นแต่ยุคสมัยก็มีลักษณะที่แตกต่าง มนุษย์มีความต้องการในการพัฒนาการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆการเขียนหรือแม่จะเป็นงานประติมากรรมต่างถูกสร้างอยู่ตลอดเวลาผู้คนในยุคสมัยก็มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันไปในยุคนั้นจุดเริ่มต้นของการแกะสลัก

หรือแม้แต่ตัวอย่างวัสดุต่างๆสามารถหาได้ตามธรรมชาติ ว่าจะเป็นเปลือกไม้ ท่อนไม้ งาช้าง เขาสัตว์

สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาทำเกี่ยวกับศิลปะทั้งสิ้นเพราะงานศิลปะต่างๆเป็นการจดบันทึกงานแกะสลักหรือแม้แต่จะเป็นงานวาดภาพระบายสีอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าน่าจะพาต่างๆเหล่านี้ถูกพัฒนาตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทุกคนแต่ยุคสมัยให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอความสามารถของผู้คนก็มีการพัฒนาตลอดเวลาเช่นเดียวกันให้มีคุณภาพมีลักษณะที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วย

ความเป็นอยู่หรือแม่จะใช้แนวคิดของผู้คนให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคหินยุคหินแบ่งเป็น 3 ยุคนิยายเหนือคือ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ อายุก็มีลักษณะของการทำงานที่แตกต่างกันในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความเป็นอยู่ของผู้คนแนวคิด

หรือแม้แต่จะเป็นลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความต้องการของผู้คนอาการเหล่านี้ ความรู้หรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่างๆเหล่านี้เองถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะสังคมที่มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆผลงานศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้มนุษย์จดจำเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือการส่งต่อไปสู่คนรุ่นต่อมา

และการพัฒนาของผู้คนก็มีการพัฒนาหรือการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ว่าจะเป็นเนื้อหารูปแบบหรือว่าจะเป็นแนวคิดต่างๆก็มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลงานของมนุษย์ประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนหรือแม้แต่จะเป็นภาพแกะสลัก รูปแบบต่างๆเหล่านี้มีมากมายและมีหลายช่องทางมากเพราะในยุคต่อมาผู้คนก็ใช้งานศิลปะที่เข้าถึงผู้คนต่างๆมากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย  สมัครเว็บ ufabet

นวัตกรรมและการพัฒนาผลงานศิลปะ 

นวัตกรรมการนำเสนอผลงานต่างๆในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอุปกรณ์ในการทำงานศิลปะในยุคปัจจุบันก็มีการเปิดความถูกต้องไหม ตัวอย่างเช่นแท็บเล็ต iPad ในส่วนต่างๆเหล่านี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ถูกพัฒนา เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลแต่ละยุคสมัยมีรูปปัจจุบันสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาความเข้าใจต่างๆในการทำงานนวัตกรรมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างหลักฐานการรับรู้เรื่องราวต่างๆการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนารูปแบบต่างๆมีการพัฒนานำเสนอผลงานใหม่ๆการนำเสนอผลงานก็มีรูปแบบที่เพิ่มขึ้นมาเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Social Media Application ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook The madison YouTube Pinterest สถานที่ต่างๆ

เป็นการนำเสนอผลงานต่างๆมากมายที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาในยุคปัจจุบันนักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการพัฒนาการทำงานและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการนำเสนอผลงานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา คำว่านวัตกรรมต่างๆในการนำเสนอผลงานต่างๆในการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้ผู้คนต่างๆ

สามารถเข้าถึงงานศิลปะอยู่ตลอดเวลา เป็นการนำเสนอผลงานใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดใหม่ๆที่ช่วยให้นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้เข้ามาสู่ผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการเผยแพร่งานศิลปะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้การพัฒนาโครงสร้างในการรับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นการนำเสนอผลงานและแนวคิดต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลง

และโครงสร้างทางความคิดของผู้คนเพื่อการนำเสนอผลงานทางด้านงานศิลปะต่างๆเป็นสุนทรียภาพในการนำเสนอ แสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่จะเป็นสภาพสังคมต่างๆผ่านช่องทางอื่นๆอีกมากมาย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในการนำเสนอผลงานต่างๆมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและการนำเสนอผลงานต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่ช่วยให้ผู้คนสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าระบบเทคโนโลยีต่างๆสามารถเข้าถึงรูปแบบในการใช้ชีวิตง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างในการนำเสนอต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่นหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการพัฒนาการทำงานต่างๆผู้คนก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามที่เคยสำคัญอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานหรือการรับรู้เรื่องราวต่างๆมีการพัฒนาในการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ผู้คนให้ความสนใจในการนำเสนอผลงานและต่างประเทศใช้แนวคิดต่างๆที่เป็นการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและการนำเสนอรูปแบบความรู้ความเข้าใจหลักที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การพัฒนาการทำงานต่างๆนี้การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ทำให้รูปแบบงานหลักการในการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    เวปยูฟ่าเบท

โครงสร้างงานศิลปะ

สินค้าต่างๆจากยุคสมัยก็มีโครงสร้างและการทำงานที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างงานศิลปะมีการพัฒนาในการปรับเปลี่ยนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานศิลปะในยุคปัจจุบันที่มีการพรีเซ้นหรือแม้จะเป็นการนำเสนอผลงานที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียนวัตกรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่ภาพไม่ขึ้น

อะไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ปัจจุบันสามารถนำเสนอผลงานนั้นจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานได้อยู่ตลอดเวลาเพราะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะมีมาตรการต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนและมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น

ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการพัฒนาการทำงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างต่างๆมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพหรือแม้แต่จะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนและการนำเสนอต่อสังคมที่เพิ่มมากขึ้นศิลปินต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีช่องทางมากมายในการนำเสนอผลการเลือกตั้งเพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับตัวเอง ซึ่งในยุคสมัยนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับว่างานส่วนต่างๆมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งความคิดหรือไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานดังกล่าวโดยเฉพาะมีความอิสระที่เพิ่มมากขึ้นในการนำเสนอผลงานและแนวคิดต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการติดต่อสื่อสารต่างๆเหล่านี้ช่วยให้กิจกรรมต่างๆมีการนำเสนอผลงานตัวเองที่ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโครงสร้างหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆ

ที่อยู่ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็น Application ต่างๆในยุคปัจจุบัน Facebook Instagram หรือ Messenger ในส่วนของ Application หรือว่ามาช่วยให้งานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลา แล้วมีการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างในการทํางานที่มีประสิทธิภาพเมื่อคืนท้องเสียต่างๆมีการพัฒนาการทำงานและการปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆอยู่เสมออย่างไร

ก็ตามที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีต่างๆและการทำงานต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ การนำเสนองานหรือไม่เช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรือเปล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีต่างๆการทำงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างแบบใดมีการพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างงานศิลปะอยู่เสมอให้มีประสิทธิภาพหรือไม่เช่นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาในการปรับปรุงตามยุคสมัยต่างๆมีการพัฒนาเพื่อส่งต่อทางด้านความคิดหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของลักษณะการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ทางเข้าufabet168

การเลือกใช้สีในงานศิลปะ 

งานศิลปะการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ผู้ก่อตั้งตั้งแต่ยุคสมัยก็มีความความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสพหรือแม้แต่การผลิต ผลงานศิลปะเพื่อเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงผู้คนได้รู้ว่าจะเป็นประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนหรือแม้แต่จะเป็นงานช่างแสดงต่างๆ รวมทั้งยังมี Space Art ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะแสดงเกี่ยวกับศิลปะอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการเข้าถึงงานศิลปะ

คนข้างหน้าผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจในการพัฒนารูปแบบงานศิลปะอีก 1 ทฤษฎีคือทฤษฎีสี มีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่จะเป็นรสนิยมต่างๆของศิลปินอย่างไรก็ตามผู้คนในยุคสมัยก็มีลักษณะในการทำงานที่แตกต่าง หากลองมองย้อนกลับไปมนุษย์เป็นเพียงสัตว์ชนิดเดียวที่มีความสามารถในการพัฒนางานศิลปะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก

หรือแม้แต่จะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ผู้คนตัวใหญ่ก็มีความหวาดกลัวความตื่นเต้นกับรูปแบบงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นความตื่นตัวในการใช้ชีวิต นี่จึงทำให้งานศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คน การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยมีการพัฒนาการทางด้านต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงรูปแบบในการใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รูปแบบการแสดงภาพเสียงหรือแม้แต่จะเป็นสีต่างๆซึ่งสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

จึงทำให้ในยุคปัจจุบันมีสาขาเกี่ยวกับงานศิลปะค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนภาพปั้นงานศิลปะต่างๆอย่างไรก็ตามพลังที่มีความซ่อนเร้นอยู่ในงานศิลปะต่างๆเหล่านั้น ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการทำงานอย่างไรก็ตาม 4/1 ส่วนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานแตกต่างอย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าในยุคปัจจุบันหรืออดีตก็มีความสามารถในการเลือกใช้สีเพื่อบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกในการทำงานด้านต่างๆ

ซึ่งสืบเนื่องมาจากงานศิลปะเป็นงานที่ผมถ่ายทอดวัฒนธรรมอยู่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ความเชื่อหรือแม้แต่จะเป็นความคิดของผู้คนนี้จึงทำให้งานศิลปะต่างๆในการเลือกใช้สีหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานตลอดเวลา สรุปได้ว่าการพัฒนารูปแบบของการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งสีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ

เพื่อถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนมีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัฒนธรรม การอยู่อาศัย ความเชื่อศาสนาซึ่งตอนนี้ถูกพัฒนาตลอดเวลาให้มีประวัติศาสตร์และละเอียดต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเรื่องราว

ส่งผลให้การไฟฟ้าต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมออย่างไรก็ตามผลกระทบจากงานไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ทำให้มีการพัฒนางานศิลปะอยู่ตลอดเวลาให้มีรูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆ 

 

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า UFABET ภาษาไทย

การเปลี่ยนแปลงของการรับรู้งานศิลปะ 

ยุคสมัยแนวคิดหรือความเชื่อของผู้คนทำให้งานศิลปะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนจะเยอะแต่สมัยก็มีการพัฒนาความรู้หรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นยุคสมัยต่างๆคือการบ่งบอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาแนวคิดต่างๆก็มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้หรือไม่จัดเป็นแนวคิดต่างๆ

เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคมหรือแม้จะเป็นการทำงานทั้งสิ้นก็ส่งผลต่องานศิลปะอย่างไรก็ตามแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนางานหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรับรู้งานศิลปะหรือการส่งต่องานศิลปะสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นการตอบสนองความต้องการของเกษตรกรหรือการแสดงอารมณ์ต่างๆ

ควรแต่ยุคสมัยมีความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองหรือแม้แต่จะเป็นการใช้แนวคิดของตัวเองลงไป เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่พัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ทำงานศิลปะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงผู้คน หรือแม้แต่จะเป็นการทำงานศิลปะในยุคปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้คนในยุคต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการของศิลปินเองก็ตาม

ศิลปะคือการสร้างสรรค์สุนทรียภาพหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของงานประติมากรรมต่างๆงานสถาปัตยกรรมต่างๆก็เป็นงานศิลปะอีกรูปแบบ รวมถึงในยุคปัจจุบันก็มีการสร้างสรรค์ผลงานอีกมากมายการรับรู้หรือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีการปกครองที่ค่อนข้างมาก สถานที่ในการศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผู้คนในยุคปัจจุบันให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการสนับสนุนศิลปิน

โดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุคที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอความรู้ต่างๆหรือความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับผลงาน แต่ยุคสมัยก็มีลักษณะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผลงานต่างๆการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ก็มีการพัฒนาตลอดเวลา สิ่งต่างๆเหล่านี้เองช่วยผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคม 

พอได้อยู่แต่สมัยลักษณะของสังคมต่างๆเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาในงานศิลปะทั้งสิ้นกิจกรรมต่างๆคือผู้ที่จดบันทึกและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆผลงานต่างๆการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เองช่วยผู้คนในการเรียนรู้หรือการพัฒนารูปแบบในความเข้าใจของงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันรูปแบบในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือมีการพัฒนาให้เหมาะสมตามยุคตามสมัย 

 

 

สนับสนุนโดย  ufabet สมัครยังไง

ศิลปินคนไทยดังไกลถึงแดนกิมจิ

ในเรื่องบของศิลปะการร้องเพลงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันกอย่างมากเนื่องจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้คนเข้าถึงโซเชียลและช่องทางในการฟังเพลงมากขึ้น ทำให้การที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนี้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยง่ายเพียงแคเรานั้นมีความสามารถในการร้องเพลง แต่งเพลงและทำดนตรีให้มีความไพเราะและโดนใจคนฟังเพลงเท่านี้ก็สามารถเป็นศิลปินนักร้องรนักดนตรีได้แล้ว

แต่สำหรับการเป็นคนไทยที่ไปเป็นศิลปินหรือไปสร้างชื่อเสียงยังต่างแดนนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก โดยเฉพาะการเป็นศิลปินอาชีพในแดนกิมจิหรือประเทศเกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศที่จริงจังในเรื่องของวงการบันเทิงมากถ้าหากไม่ถูกใจหรือไม่ชอบศิลปินคนนั้นคนเกาหลีใต้จะต่อต้านและทำลายความเป็นส่วนตัวอย่างที่สุด

หรือที่เรียกกันว้าการบูลลี่นั่นเองสิ่งนี้ก็ทำให้แม้แต่ศิลปินหรือคนเกาหลีเองนั้นก็ต้องจบชีวิตกับเรื่องเหล่านี้มานับไม่ถ้วนแล้ว ดังนั้นสำหรับคนไทยที่ได้มีการไปเดบิวต์เป็นศิลปินอาชีพของเกาหลีนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สุดยอดและเป็นคนไทยที่ควรได้รับการยกย่อง เพราะไม่เพียงแต่พวกเขาจะสามารถแสดงความสามารถที่มีและได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วนั้นพวกเขายังสามารถชนะใจและเป็นที่ยอมรับของคนเกาหลีได้อีกด้วย ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนั่นเอง

สำหรับคนไทยที่ได้รับการเป็นศิลปินในเกาหลีนั้นก็มีมากมายเชื่อว่าหลายคนจะต้องรู้จักและคุ้นชื่อเป็นอย่างดี เริ่มจากคนแรกเป็นศิลปินบอยแบรนด์ภายใต้วง 2PM ในยุคหนึ่งวงนี้ถือว่าเป็นกระแสและได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศเกาหลีเองและรวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากหนึ่งหนุ่มในวงนั้นมีสัญชาติไทยนั่นก็คือ นิชคุณ หรเวชกุล ซึ่งไม่ได้มีดีแค่เพียงความสามารถที่ล้นเหลือทั้งในเรื่องการร้องเพลง เล่นดนตรี การเต้น และการแสดงเท่านั้นที่ทำให้เขานั้นสามารถก้าวเข้าสู่วงการบรรเทิงด้านศิลปินของเกาหลีได้เท่านั้น

แต่ด้วยหน้าตาของเขาที่มีลักษณะคล้ายคลึงประหนึ่งคนเกาหลีทำให้เขานั้นได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากแฟนคลับคนเกาหลีอย่างมากด้วย นอกจากนี้นิชคุณยังเป็นคนที่สุภาพและอ่อนน้อมอีกด้วยถือว่าครบเครื่องตามแบบผู้ชายในฝันของสาวเกาหลีเลยก็ว่าได้ นิชคุณนั้นถือว่าเป็นศิลปินไอดอลคนแรกๆที่ได้ไปแจ้งเกิดในวงการเพลงเกาหลีหรือจะบอกว่าเขานั้นคือผู้บุกเบิกวงการเพลงเกาหลีเลยก็ว่าได้

โดยนิชคุณนั้นได้รับความสนใจจากแมวมองของค่ายดังอย่าง JYP ที่เป็นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีนั้นทาบทามและจนในที่สุดก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินไทยในเกาหลีนั่นเองและเป็นศิลปินไทยที่เป็นขวัญใจคนเกาหลีทั่วประเทศในเวลาต่อมา ก็ถือว่านิชคุณนั้นเป็นคนไทยที่เปืดโลกกว้างให้วงการเกาหลีมากยิ่งขึ้น ว่าการที่จะเป็นศิลปินบอยแบรนด์เกาหลีได้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเกาหลีเพราะคนไทยก็สามารถที่จะสร้างชื่อและสร้างสรรค์ผลงานในประเทศเกาหลีได้

 

สนับสนุนโดย  สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

มือใหม่ทำ Vlog

การทำ Vlog หรือการทำวีดีโอนำเสนอในช่วงเวลาสั้นๆ นั้นในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากกระแสโซเชียลทำให้คนนั้นหันมาทำ Vlog กันมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางในการนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ เป็นการพรีเซส์คามสามารถของตัวเองและถือว่าเป็นการทำเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆด้วย ทำให้หลายๆคนนั้นอยากที่จะเริ่มทำ Vlog แต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร

ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะสำหรับมือใหม่แล้วนั้นก็มีวิในการทำที่ไม่ยากมากสักเท่าไหร่นัก แต่กฌถือว่าเป้นเรื่องที่ผู้ทำนั้นจะต้องใช้ความคิดและความสร้างสรรค์ในการจะทำให้เกิดิ่งเหล่านี้หรือที่เรียกว่า Vlog ขึ้นมาเสียก่อน

สำหรับมือใหม่หัดทำ Vlog นั้นสิ่งแรกที่ผู้ทำจะต้องมีการวางแผนให้ดี ตั้งแต่ในเรื่องการเลือกซื้อกล้อง การคิดContent ต่างๆให้มีความน่าสนใจรวมถึงการเอเตอร์เทรนผู้ชมให้ผู้ชมนั้นสนุกและอินไปกับเราด้วย สำหรับมือใหม่นั้นในช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยชินเมือนัก แต่เมื่อทำไปสักพักเราก็จะมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และสำหรับการทำ Vlogเราสามารถที่จะทำเรื่องใดๆก็ได้ตามความต้องการของเราเลยนั่นเอง

สิ่งแรกที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับผู้เริ่มต้นในการทำ Vlog นั้นก็คือการเลือกกล้อง การเลือกกล้องจะต้องมีการเลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน เพราะถ้ากล้องนั้นเล็กไปหรือใหญ่ไปก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในการถือหรือจับนั่นเอง ปัจจุบันกล้องในลักษณะนี้มีวางขายอยู่มากมายและมีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงอย่างมากเลยเช่นกัน ดังนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบรุ่นในแต่ละรุ่นให้ตรงตามความต้องการของเราที่สุดเพื่อให้ได้ภาพ ไฟล์และเสียงนั้นออกมาถูกใจเราด้วย

การคิดคอนเทรนต์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก แต่ไม่ได้มีความยากเดินไปการคิดคอนเทรนต์เริ่มจากการทำในสิ่งที่ตัวเรานั้นชอบและเรานั้นมีความรู้ในเรื่องนนั้นๆจริงๆ ซึ่งการทำ Vlog นั้นอยากให้ทุกคนให้กำเนิดมันจากความชอบมากกว่าความจำเป็นต้องทำ เพราะจำช่วยเพิ่มความสนุกให้กับเรานั่นเอง

การสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นจริง ไม่ว่าเรานั้นคิดอะไรเราก็สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นให้สวยงามและให้มีความน่าสนใจด้วย เงนั้นแล้วการทำ Vlog มีข้อสำคัญต่างๆอยู่สามอย่าง เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้มือใหม่ที่ต้องการอยากทำ Vlog นั้นลดความกังวลในการที่จะเริ่ม เพราะมีหลายคนนั้นที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นชื่นชอบในสิ่งๆนั้นจริงหรือไม่หรือเพียงแต่ต้องการทำให้เป็นการทำ Vlogให้ผ่านๆไป

ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหาก Vlog นั้นไม่ความน่าสนใจและไม่มีความรู้เลยนั้นก็จะทำให้การทำ Vlog ไม่เกิดความสำเร็จอย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเสมอรวมทั้งการอัพเดตสิ่งต่างๆให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้การทำ Vlogของเรานั้นยังคงมีความน่าสนใจอยู่เสมอนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่า sa

ช่วงเวลาของการถ่ายรูป

การถ่ายรูปสำหรับคนทั่วไปแล้วนั้นอาจจะคิดว่าการถ่ายรูปสามารถถ่ายเมื่อไหร่หรือเวลาไหนก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นตากล้องหรือคนถ่ายภาพมืออาชีพนั้นในเรื่องของเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการถ่ายรูปอย่างมากและเป็นสิ่งที่ส่งผลกับภาพถ่ายโดยตรงด้วย ทำให้การถ่ายรูปนั้นมีการเลือกช่วงเวลาในการถ่ายเพื่อให้ได้ภาพออกมาตามที่ต้องการและมีแสงในภาพที่สวยงามและลงตัวนั่นเอง

ช่วงเวลาไม่ได้เป็นเพียงตัวกำหนดความสวยงามของภาพถ่ายเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวกำหนดในเรื่องของการเผฝ้ารอเวลาต่างๆเหล่านั้นด้วยเพราะในบางครั้งช่วงเวลาที่เราต้องการนั้นก็ไม่ได้ว่าจะได้แสงหรือสีที่ต้องการเสมอ การรอคิยช่วงเวลาในถ่ายภาพจึงถือว่าเป็นเสน่หือีกอย่างหนึ่งของงานถ่ายรูปด้วย โดยช่วงเวลาในการถ่ายรูปนั้นก็จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาดังนั้น

ช่วงเช้า เป็นช่วงสำหรับการถ่ายภาพที่ต้องการแสงอาทิตย์อ่อนๆ แต่เป็นแสงอาทิตย์ที่มีความจัดจ้านแต่ไม่ร้อนแรงและเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทำให้ในช่วงนี้จึงเหมาะแก่การถ่ายภาพที่ต้องการแสงแดดอ่อนๆและต้องการรูปภาพดวงอาทตย์ขณะกำลังขึ้นนั่นเอง ในช่วงเช้าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ช่างภาพนั้นนอยมถ่ายเช่นกันเนื่องจากได้แสงที่มีความอบอุ่นและยังเป็นช่วงเวลาที่อากาสดีแต่อาจจะต้องมีการตื่นเช้ากันสักหน่อยนั่นเอง

ช่วงสาย เป็นช่วงที่ยังถือว่าถ่ายรูปได้สวยงามอยู่จะได้ความเป็นแสงอ่อนๆจากดวงอาทิตย์และอากาศจะยังไม่ร้อนมาก ภาพที่ได้นั้นจะได้เป็นโทนที่สว่างแต่ไม่ได้สว่างจัดจนเกินไปเหมาะกับการถ่ายภาพในแนวที่สดใสและต้องการให้เห็นฉากหลังเด่นชัดเป็นพิเศาช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเหมาะสมในการถ่ายรูปภาพในลักษณะนี้มากเลยทีเดียว

ช่วงเที่ยง ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ช่างภาพนั้นส่ายหัวกันเป็นแถวและเป็นช่วงเวลาที่ช่างภาพแทบจะทุกคนหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพในช่วงเวลานี้อย่างมาก เนื่องขากในช่วงเที่ยงนั้นเป็นช่วงที่รัศมีของดวงอาทิตย์จะอยู่บนหัวของเราพอดีทำให้เมื่อถ่ายรูปนั้นแสกและเงาที่มาจากดวงทิตย์จะลงที่หัวของเราทำให้เหิดแสงตกลงที่หัวเมื่อถ่ายรูปไปก็ทำให้รูปนั้นไม่สวยงามหรือในบางครั้งก็ไม่เห็นหน้านั่นเองเนื่องจากแสงตกกรัทบลงที่หัวและเป้นช่วงเวลาที่อากาศร้อนมากทำให้ไม่สนุกในการถ่ายรูป

ช่วงบ่าย เป็นช่วงที่ถือว่ามีแสงแดดจัดถ้าหากเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง ถึงแม้แสงดวงอาทิตย์จะไม่ได้กระทบลงที่กลางหัวโดยตรง แต่ก็ยังคงเป็นเงาที่มืดดำพาดบนใบหน้าอยู่เช่นกัน ดังนั้นแล้วหากต้องการถ่ายรูปในช่วงเวลานี้นั้นก็อาจจะต้องหันหน้าเพื่อสู้กับแสงแดดและให้แสงแดดนั้นกระทบลงใบหน้าเพื่อให้เกิดความสว่างและสวยงามที่ใบหน้าหรือตัวเรานั่นเอง

ช่วงเย็น เป็นช่วงที่นอยมในการถ่ายรูปที่สุด เนื่องจากอ่ากาศจะไม่ร้อนแล้วนั้นแสงแดดก็จะได้เป็นแสงแดดที่อบอุ่นและมีความละมุน โดยช่วงเย็นที่เหมาะกับการถ่ายรูปนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่4โมงครั้งเป็นต้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตก ในช่วงเวลานีสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้มากมาย ทั้งในโทนสว่างและในการเล่นแสงและเงาช่วงเย็นถือว่าเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการถ่ายแบบเล่นแสงและเงาเป็นที่สุดด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง

ความน่าสนใจของการเล่นดนตรี

   การเล่นดนตรีถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์ในด้านศิลปะอย่างหนึ่งการเล่นดนตรีนั้นไม่เพียงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความเพลิดเพินและผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นแต่ยังช่วยในเรื่องการสร้างสรรค์รวมถึงการบวนพัฒนาทางสมองและทางด้านความคิดด้วย ทำให้ส่วนใหญ่นั้นพ่อแม่ ผุ้ปกครองและผู้ใหญ่จึงมีมีการสนับสนุนให้เด็กนั้นเริ่มเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องของการเล่นดนตรี

ตั้งแต่ยังเด็กนั่นเอง เพราะการเล่นดนตรีนั้นไม่เพียงสามารถต่อยอดไปยังการเล่นดนตรีประเภทอื่นๆเท่านั้นแต่ยังสามารถต่อยอดไปในการสร้างสรรค์ด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการวาดรูปต่างๆและรวมถึงการสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาวตร์ได้ด้วยนั่นเอง ดังนั้นการเล่นดนตรีหรือการจะฝึกเล่นดนตรีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก

ความน่าสนใจของดนตรีนั้นไม่ได้มีเพียงการเรียนรู้ทางด้านดนตรีเพียงเท่านั้น เพราะเมื่อเรานั้นจริงจังและอยากที่จะเริ่มเล่นดนตรีสักชิ้นหนึ่งเรานั้นก้จะได้เรียนรู้ในเรื่องของประเภทดนตรีต่างก่อนที่เรานั้นจะได้เล่นหรือฝึกฝนดนตรีที่เรานั้นอยากเล่นจริงๆก่อน เพื่อเป็นทฤษฏีและขั้นตอนเริ่มต้นในการฝึกฝนและฝึกเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆ

และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความรู้ที่หลากหลายทางด้านดนตรีของเราให้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกของเราได้ว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องของทฤษฏีต่างๆไปแล่วนั้นเครื่องดนตรีชนิดใดคือเครื่องดนตรีที่เหมาะกับเราและเราเหมาะที่จะเล่นเครื่องดนตรีแบบไหนด้วย นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเรานั้นคิดหรือมีความต้องการในการที่จะเล่นดนตรีนั่นเอง

การเล่นดนตรีนั้นไม่มีคำว่ายากหรือง่ายทุกอย่างล้วนเกิดจากความตั้งใจ ความตั้งใจของคนเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งหน้ากลัวเพราะในความตั้วใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่แฝงไปด้วยพลังต่างๆมากมาย ความตั้งใจคือสิ่งที่น่าสนใจของการเล่นดนตรีเช่นกัน เราจะได้ทดสอบตัวเองว่าตัวเราเองนั้นมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด สุดท้ายแล้วแม้ว่าความตั้งใจของเราจะไม่ทำให้ให้เราประสบความสำเร็จหรือเป็นไปอย่างที่หวังแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตั้งใจและทำสิ่งที่เราตั้งใจนั้นอย่างเต็มที่แล้ว

อีกสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นความน่าสนใจสำหรับการเล่นดนตรีอย่างมากที่สุดและเป็นความปรารถณาของผู้เล่นดนตรีด้วย นั่นก็คือการมีเพื่อนและการเปิดโลกที่ต่างออกไปจากเดิมมากขึ้น เพราะการเล่นดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่ดราจะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนที่อยู่ในประเภทเดียวกับเรามากขึ้น

ก็จะทำให้ความคิดเห็นและการมองโลกของเรานั้นดีขึ้น เพราะสิ่งที่เราเลือกก็คือความสุข ความสุขคือการได้เล่นดนตรีนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นเลือกหรือคิดที่จะเริ่มในการเล่นดนตรีนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  โหลดบาคาร่าออนไลน์ มือถือ

เกอร์นิคา (Guernica) ภาพสะท้อนสงคราม

เกอร์นิคา เป็นสี่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งเป็นงานภาพวาดของปิกัสโซที่สร้างขึ้นปี 1937 ชี้แจงถึงความรวดร้าวแล้วก็ความฉุนเฉียวของการสู้รบ อันมีสาเหตุโดยการทิ้งระเบิดของเยอรมันที่ปล่อยลงสู่เมืองเกอร์นิคา ในดินแดนบาสก์ ของประเทศสเปน

วัตถุประสงค์เดิมของการจู่โจมด้วยระเบิดนี้เป็นที่ตำแหน่งสะพานหินผ่านแม่น้ำโอคา แม้กระนั้นเมื่อทำจริง กับไม่ทำตามแผน เพราะมันลุกลามทำลายตั้งแต่ ตลาด ร้าน บ้านช่อง รวมทั้งผู้คน สิ่งเหล่านี้ คือ เหยื่อจากระเบิดจำพวกนั้น และสิ่งที่เหลืออยู่และแทบไม่พังเลยกลับกลายเป็นสะพานหินที่ระบุตำแหน่งไว้ในแผนการ

การจู่โจมข้าราชการในเมืองเกอร์นิคาทางอากาศไม่ใช่ทีแรกของสงคราม เพราะมีเหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นมาก่อน รวมทั้งมีข้าราชการที่เสียชีวิตจำนวนมาก แต่ว่ามันกลับไม่เป็นที่สังเกตตราบถึงขณะนี้

ภาพวาดของปิกัสโซเป็นผลงานชั้นเยี่ยมที่ทำให้มองเห็นจิตใจคนที่ขาดความกรุณาปรานีของการรบ แล้วก็นำไปสู่การตั้งคำถามที่ต้องถามหลังจากนั้นว่า เรื่องจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ของสงครามครั้งนี้ ทำไมวัตถุประสงค์เดิมของการทิ้งระเบิดถึงได้เปลี่ยนไป จากการจู่โจมคราวที่เป็นเพียงการเตรียมพร้อมของการศึกระเบิดในตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพียงแค่นั้น

เกอร์นิคา เปลี่ยนเป็นภาพสะท้อนของการสู้รบสมัยใหม่ ที่มหาอำนาจใช้ความรุนแรงรังควานข้าราชการโดยไม่มีความกลัวเกรง ซึ่งคนทั่วโลกบางทีอาจพร้อมใจกันลืมเรื่องดังกล่าว ราวกับเป็นมันเพียงแค่เรื่องราวอื่นๆ ถ้าเกิดภาพวาดเกอร์นิคาไม่ย้อนกลับมาเป็นภาพจำอีกครั้ง หลังจากเมืองถูกกระหน่ำด้วยระเบิด 

ภาพดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถูกเอามาแสดงในกรุงปารีส เมื่อนับมาถึงวันนี้ก็ล่วงมา 80 ปีแล้ว มันเป็นเสียงร้องของมนุษย์ที่ต้านการใช้อาวุธร้ายแรงในการทำศึกสงครามที่เกี่ยวข้องกับการเมือง อันทำให้เกิดผลเสียต่อราษฎรซึ่งแม้ว่าจะอยู่ไกลห่างจากแนวหน้าที่มีการทำศึก แต่กลายเป็นผู้เคราะห์ร้ายโดยตรง 

เกอร์นิคา ได้บอกถึง สงครามที่ทุกคนจะได้รับผลกระทบหมดไม่แบ่งว่าเป็นแนวหน้าศึกหรือคนธรรมดาทั่วไป มันเป็นการทำศึกที่ไร้เมตตา มันเป็นการศึกที่เอาชีวิตคนธรรมดาคนเดินดินมากยิ่งกว่าเหล่าทหาร

ภาพนี้ได้ถูกจัดแสดงในกรุงปารีส อีกครั้ง เพื่อเป็นเสียงร้องต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการทำสงครามการเมืองที่ชัดเจนที่สุด หากมองย้อนมาที่ประเทศไทย ก็คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่น่าจะสนใจ และพอใจรูปนี้อยู่มากเพราะมันเหมือนจะใกล้เคียงกับประเทศไทยอยู่บ้าง

ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วกว่า 80 ปี แต่ภาพเกอร์นิคานั้น ยังคงเป็นเหมือนสิ่งที่คอยเตือนใจชาวสเปนและเยอรมันอยู่เสมอ ว่าสงครามนั้นสร้างผลเสียมากมายเช่นใด โดยเฉพาะผลเสียต่อจิตใจของประชาชน

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    sexybaccarat