ตำนานเทพอสูรท้าวเวสสุวรรณ

ตำนานเทพอสูรท้าวเวสสุวรรณ เราจะมาพูดถึงเรื่องเล่าตำนานของท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่งและคลุมครองและจากสิ่งอันตรายท้าวเวสสุวรรณนั้นหลายคนก็อาจจะใครได้ยินกันมาบ้างแล้วหลายคนก็อาจจะมีเอาไว้บูชาสักการะเอาไว้กราบไหว้และยังเป็นที่ยื่นทางติดใจ

ท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นเทพยักที่ปรากฏอยู่ในทั้งศาสนาพุทธ และ ศาสนาพราหมณ์มีผู้นิยมกราบไหว้สักการะมากที่สุดองค์หนึ่งตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนากล่าวไว้ในพระสูตรชื่อว่า อาตานาติยะ ท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจาตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาทรงมีอนุภาพมากมียักเป็นบริวานท้าวเวสสุวรรณนั้นมีหลายชื่อเช่น ธนบดี หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ ธเนศวร หมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ ส่วนในวรรณคดีรามเกียรติ์ชื่อท้าวเวสสุวรรคเป็นต้นท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในสี่ของจัดตุโลกกบาผู้เป็นเทวดาดูแลรักษาสุขทุกข์ของมนุษย์โลก

เอาไว้ทั้งสี่ทิศและทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกทั้งหลายสธิอยู่ชั้นสวรรค์จาตุมหาราชิการักษาพื้นที่ทางทิศเหนือซึ่งมีอสูรและผู้ผีปีศาจเป็นบริวานโดยขนาเขตที่ท้าวเวสสุวรรณนั้นปกครองนั้นใหญ่มหาสารท้าวเวสสุวรรณยังเป็นหัวหน้าของงท้าวมโลกจัตุบานทั้งสี่

ซึ่งประกอบไปด้วยพระอินทร์ซึ่งปกครองทางด้านทิศตะวันออก

พระยมปกครองทางด้านทิศใต้ พระวิรุณปกครองทางด้านทิศตะวัวนตก มาพูดถึงทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเป็นที่อยู่ของพระอินทร์มีรูปร่างสูงโป่รและก็ยังสูงกว่าทุกๆองค์ทั้งสี่ของจัดตุโลกาบมีผิวกายสีเขียวมือซ้ายถือพินมือขาวดีดพินมีพวกคนทันเป็นบริวานคนทันนี้เป็นเทวดาพวกหนึ่งซึ่งมีความถนัดด้านทางดนตรีศิลปะละบำและก็ชำนานในการร้องเพลงเมื่อใดที่เทวดาทั้งหลายได้มาชุมนุมกันเมื่อนั้นพวกคนทันก็จะไปทำหน้าที่ขับร้องเพลงและก็ระบำเพื่อความสนุกของเทวดา

ด้านทิศใต้เป็นที่อยู่ของท้าววิรุฬหกหรือว่าพระยมรูปกลายสีขาวรูปร่างสมส่วนงดงามและมีใบหน้าแดงด้านมือซ้ายมีงูเลื้อยฝามือจับคองูเอาไว้มือขาวถือพระขันมีมงกุฎประดับด้วยรูปนาคมีพวกอสูรนั้นเป็นบริวานนอกจากนี้พระองค์ยังมีบริวานที่เรียกว่าเหล่ายมทูตทำหน้าที่ไปเก็บเหล่าดวงวิญญาณต่างๆให้พระองค์อีกทีนึงซึ่งเราชาวโลกจะเรียกว่าท่านพญามัจจุราชนั้นเองนอกจากนี้พญายมราชยังมีบริวานที่ทำหน้าที่บันทึกความดีความชั่วของมนุษย์ที่เรียกว่าสุวรรณ สุวาน ที่คอยบันมึกความดีความชั่วของเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่มีกรรม

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย