บริษัทเลย์ ออกมาชี้แจงกรณีในขนมมีสารไกลโคอัลคาลอยด์ สูงและประเทศญี่ปุ่นมีการเรียกสินค้าคืน 

        บริษัทผู้ผลิตสินค้าขนมยี่ห้อ ray ได้ออกมาชี้แจง […]