อาณาจักรมอญในสมัยพุทธการ

อาณาจักรมอญในสมัยพุทธการ ชนชาติมอญสันนิฐานว่าเป็นชาวมองโกลได้อพยพมาจากดินแดนที่เป็นสาธารณะรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันและได้เข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ชายทะเลใกล้ปากแม่น้ำสาละวินต่อมาได้เรียกตัวเองว่า มอญ ได้ขยายอาณาเขตขึ้นไปทางเหนือไปจนถึงแม่น้ำสะโตงและแม่น้ำอิระวดี

ภายหลังได้รวมประเทศรามัญตั้งเมืองสะเทิมเป็นเมืองหลวง สะเทิมถึงเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองมากมีการติดต่อซื้อขายใกล้กับอินเดียและรังกาเพราะมีเขตแดนใกล้ชิตกันได้รับเอาอารยธรรมของอินเดียเช่นอักษรศาสตร์ศิลปะกรรมและศาสนาเข้ามา

โดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายเถรวาท มอญเป็นชาติแรกที่ได้ถ่ายทอดอารยธรรมต่างๆของอินเดียให้แกชนชาติอื่นในดินแดนเอเชียเช่นพม่าไทยลาวไปจนถึงชาชาติเล็กกลุ่มอื่นๆอีกด้วยอาณาจักรสะเทิมเจริญรุ่งเรือง

มากว่าพันปีด้วยความร่มเย็นจนกระทั่งมีชนชาตินักรบชาวพม่าได้อพยพลงมาทางเหนือและได้ตั้งเป็นปึกแผ่นที่เมืองพุกามจึงได้รุกรามอาณาจักรมอญจนมอญต้องเสียอาณาจักรจักรให้แก่พม่าในปีคริสต์ศักราช1057

กษัตริย์พม่าจากเมืองพุกามได้กวาดต้านทั้งผู้คนข้าราชการชีพรามคหบดีและช่างศิลปะต่างๆพาไปไว้ที่เมืองพุกามประมาณ30,000คนขนพระไตรปิฎกและอิยะวดีวัตถุกับทรัพย์สินมีค่าต่างๆเอาไปไว้ที่เมืองพุกามทั้งให้ลือทำลายรั้ววังและป้อมปราการเมืองสะเทิมเสียหมดแล้วได้แบ่งอาณาเขตมอญเป็นหลายหัวเขตเมือง

ซึ่งหลังจากนั้นมอญก็ได้พยายามตั้งอาณาจักรมอญขึ้นมาอีกครั้งโดจพระเจ้าฟ้ารั่วผู้ที่สถาปนาเมืองเมาะตะมะขึ้นเป็นเมืองหลวงในปีคริสต์ศักราช 1281 และต่ออมาก็ได้ขับไล่ผู้ที่สำเร็จราชการชาวพม่าออกจาเมืองหงสาวดีของมอญและได้กษัตริย์ขึ้นครองปกครองอาณาจักรมอญในบริเวณพม่าตอนใต้และได้ตั้งอาณาจักรมอญได้สำเร็จในปีคริสต์ศักราช 1287

โดยมีเมืองเมาะเตะมะเป็นเมืองหลวงเมื่อสิ้นพระเจ้าพระรั่วแล้วกษัตริย์องค์อื่นๆได้สืบราชสมบัติต่อมาจนมาถึงรัชสมัยของพระยาอู่ได้ทรงย้ายราชธานีมาที่เมืองหงสาวดีในปีคริสต์ศักราช 1369 และได้ดำรงรักษาราชอาณาจักรมอญเอาไว้ได้จนมาเสียหัวเมืองหงสาวดีให้กับพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้กษัตริย์พม่าในปีคริสต์ศักราช 1531

อาณาจักรมอญได้ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของพม่าจนในภายหลังนายทหารมอญที่เมืองเมาะตะมะได้รวมกำลังแข็งข้อและได้ทำการเข้าสู้รบกับทหารพม่าจนได้รับชัยชนะสามาสรถกำจัดทหารพม่าได้ในที่สุดอาณาจักรมอญได้เป็นอิสระภาพอีกครั้งนึง

สมิงทอพุทธเกตนายทหารชาวมอญได้ตั้งตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีในปีคริสต์ศักราช1714กษัตริย์มอญองค์ต่อมาได้ทำสงครามขยายอาณาเขตจนไปถึงเมืองตองอูเมืองแปลและยึดเมืองอังวะได้ในที่สุดเมื่อในปีคริสต์ศักราช1752

 

สนับสนุนโดย.  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100

ประวัติศาสตร์เกาหลีในช่วงที่เป็นยุคเผา  ยุคพระมหากษัตริย์ในตำนาน

   ประวัติศาสตร์เกาหลี    สำหรับประเทศเกาหลีนั้นเป็นประเทศที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานหลายพันปีซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติมารวมตัวกันตั้งเป็นอาณาจักรแรกๆขึ้นมาหลังจากนั้นอาณาจักรนี้ก็ถูกทางด้านจีนเข้ามาปกครองและพวกเขาก็ต่อสู้กับจีนจนได้เป็นเอกราชเส้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประวัติปากของเกาหลีในยุคแต่ละยุคกันว่าแต่ละยุคนั้นมีลักษณะความเป็นมาอย่างไรบ้าง

       สำหรับในยุคแรกนั้นเราเรียกยุคนี้ว่ายุคเผ่าเนื่องจากว่ามีคนหลายเผ่าพันธุ์มารวมตัวกันอยู่ในยุคนี้เป็นยุคเริ่มต้นของการสร้างราชอาณาจักรเกาหลีขึ้นมา  โดยมีข้อมูลว่ากันไว้ว่าเขาแรกที่เกิดขึ้นในยุคนี้นั่นก็คือเผ่าโชซอนโบราณซึ่งเป็นยุคที่มีการเลื่อนอำนาจเป็นอย่างมากเป็นยุคที่เกิดขึ้นช่วงในระหว่างปีพุทธศักราช 143 ถึง 243

โดยเผานี้จะมีการตั้งรกรากอยู่ทางแถบภาคเหนือในยุคนี้ยังมีอีกหลายเผ่าเช่นเผ่าพูยอ และยังมีเผ่าโกคูรยอ    รวมถึงเผ่าโอ๊คจอ   และยังมีอีกหลายเผ่าซึ่งแต่ละเผ่านั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งอยู่ตามบริเวณแม่น้ำต่างๆเพื่อให้สะดวกต่อการอยู่อาศัยและในสมัยโบราณยังได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาเกี่ยวกับเรื่องของการกำเนิดของพระมหากษัตริย์ในช่วงสมัยโบราณนั้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยมีการเล่าขานกันว่าในช่วงแรกนั้นเจ้าชาย ฮวางวุง ซึ่งเขาเป็นลูกของเทพเจ้าที่อยู่บนสวรรค์โดยเจ้าชายนั้นได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์

เพื่อที่จะมาสร้างบ้านเมืองโดยพระองค์ได้เสด็จมาอยู่ตรงบริเวณที่ภูเขาแตแบกซาน และเมื่อพระองค์ลงมาพระองค์ก็ได้มาพบรักกับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนดังกล่าวนั้นมีชาติกำเนิดมาจากหมีและพระองค์ได้ทำการแต่งงานกับหญิงสาวคนดังกล่าวหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้มีโอรสขึ้นมาที่ชื่อว่ากันกุลและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งอาณาจักรของเกาหลีขึ้นมาซึ่งอาณาจักรแรกที่มีการพูดถึงนั่นก็คืออาณาจักรโชซอนโบราณนั่นเองโดยมีข้อมูลระบุเอาไว้ว่าอาณาจักรโซซอนนี้ได้มีการกำเนิดขึ้นมาในช่วงประมาณปี 1790  

ซึ่งเป็นช่วงก่อนพุทธศักราชอีกและยังมีการระบุได้ว่าในยุคนี้เป็นยุคที่เกาหลีนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนซึ่งจักรพรรดิของจีนที่เข้ามาครอบครองอาณาจักรโชซอนนั่นก็คือองค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้   โดยนิสัยใหม่นั้นจักรพรรดิอันโหดที่ได้แบ่งการปกครองออกเป็นทั้งหมด 4 มณฑลด้วยกันแต่ที่องค์จักรพรรดิอันหูที่ดูแลมากที่สุดก็คืออาณาจักร นังนัง

เท่านั้นส่วนอาณาจักรอื่นพระองค์ไม่ค่อยสนใจมากนัก จนในที่สุดอาณาจักรทั้งหลายก็แยกตัวออกไปและไปรวมตัวกันมาเป็นชนเผ่าโคกูรยอหลังจากนั้นชนเผ่านี้เองที่มีการขับไล่องค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ ของจีนออกไปได้เป็นผลสำเร็จและนี่เองที่ทำให้ปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาหรือแม้แต่ตัวหนังสือของประเทศเกาหลีนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับของประเทศจีนเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลมาช่วงสมัยที่ตกเป็นเมืองขึ้นนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100